Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 713 din 28 noiembrie 2012

Privind autorizarea ca furnizor de programe educationale in domeniul asigurarilor a Societatii Comerciale STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia si a prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor în domeniul asigurarilor,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 noiembrie 2012, prin care s-a aprobat cererea Societatii Comerciale STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. de obtinere a autorizatiei ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor,

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Societatea Comerciala STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timisoara, Str. Palanca nr. 4, (Birou B06), judetul Timis, numar de ordine în registrul comertului nr. J35/2777/2011, cod unic de înregistrare nr. 29471359/2011, este autorizata ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor în domeniul asigurarilor.

 

ART. 2

 

Societatea comerciala prevazuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor începând cu data înregistrarii în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurarilor.

 

ART. 3

 

Societatea Comerciala STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. are urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca anual o taxa de mentinere în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurarilor, în cuantum de 2.000 lei. Taxa anuala de mentinere se achita în termen de maximum 12 luni de la data autorizarii furnizorului de programe educationale în domeniul asigurarilor, pentru anul urmator. Copia scanata a documentului care atesta plata taxei anuale de mentinere în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurarilor se va raporta Directiei autorizari si avizari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro;

b) sa publice pe website-ul propriu denumirea exacta a programelor educationale aprobate, informatii despre data de începere a cursurilor, tarifele practicate, posibilitati de negociere a tarifelor, serviciile incluse în tarife si orice alte informatii necesare participantilor la cursuri, precum si sa precizeze cine asigura examinarea pentru absolvirea fiecarui program;

c) sa mentina pe website-ul propriu un registru al absolventilor, care sa cuprinda toate persoanele care au promovat examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat în urma desfasurarii cursurilor;

d) sa publice gradul de promovabilitate a cursantilor, determinat ca raport între numarul anual de persoane care au absolvit examenele într-un an calendaristic, pe de o parte, si numarul total de cursanti scolarizati, pe de alta parte; în determinarea acestui grad vor fi luate în considerare si persoanele care au promovat examenele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua a intermediarilor în asigurari.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf