Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 695 din 23 noiembrie 2012

Privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare si incetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 6 noiembrie 2012, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciala "B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Bucurestii Noi nr. 183 - 185, sectorul 1, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J40/2570/08.02.2007, codul unic de înregistrare 21027149/08.02.2007, înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-408/17.05.2007, reprezentata de domnul Mircea Coman, în calitate de director general/administrator,

a constatat urmatoarele:

1. La data controlului societatea nu are personal si nu are înscris personal propriu si asistenti în brokeraj în Registrul intermediarilor.

2. La data controlului societatea a reziliat toate contractele de intermediere (brokeraj) încheiate cu societatile de asigurare si/sau reasigurare si a notificat clientilor/asiguratilor ca începând cu data de 1 iulie 2012 trebuie sa se îndrepte catre asiguratori în ceea ce priveste plata primelor de asigurare, gestionarea si derularea politelor în vigoare.

3. Societatea a predat toate documentele cu regim special, iar primele de asigurare au fost achitate de asigurati direct în contul asiguratorilor.

4. La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instantelor de judecata ale brokerului de asigurare cu societatile de asigurare si/sau reasigurare, cu fostii clienti (asigurati), cu salariatii si cu fostii colaboratori.

5. Societatea nu are datorii catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în contul taxei de functionare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, având în vedere si cererea de retragere a autorizatiei de functionare formulata de Societatea Comerciala "B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., înregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu nr. 19.094 din 7 iunie 2012, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba, la cerere, retragerea autorizatiei de functionare si încetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Bucurestii Noi nr. 183 - 185, sectorul 1, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J40/2570/08.02.2007, codul unic de înregistrare 21027149/08.02.2007, înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-408/17.05.2007, reprezentata de domnul Mircea Coman, în calitate de director general/administrator.

 

ART. 2

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf