Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 675 din 12 noiembrie 2012

Privind sanctionarea Societatii Comerciale "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul sedintei din data de 6 noiembrie 2012, privind controlul efectuat la Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Washington nr. 36, sectorul 1, înregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J40/17425/17.10.2005, cod fiscal 18045854, RBK-322/24.11.2005, reprezentata legal prin doamna Demirian Arlly - administrator/director general,

a constatat urmatoarele:

1. Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. nu are un sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati, sediu la care sa fie prezent în permanenta un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, si care sa îndeplineasca conditiile prevazute de norme.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comertului mentiuni privind schimbarea sediului social, majorarea capitalului social, cesiunea de parti sociale, modificarea structurii asociatilor si a administratorilor, fara aprobarea/avizarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 alin. (1) si (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu interzicerea temporara a activitatii Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Washington nr. 36, sectorul 1, înregistrata la oficiul registrului comertului nr. J40/17425/17.10.2005, cod fiscal 18045854, RBK-322/24.11.2005.

 

ART. 2

 

În termen de 30 de zile, Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. va comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia completa din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor privind sediul social, precum si documentatia completa referitoare la modificarile înregistrate la oficiul registrului comertului privind majorarea capitalului social, cesiunea de parti sociale, modificarea structurii asociatilor si a administratorilor.

 

ART. 3

 

(1) Pe toata perioada de interzicere temporara a activitatii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzator pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 4

 

Reluarea activitatii Societatii Comerciale "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. se dispune prin decizie motivata a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

 

ART. 5

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comerciala "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 6

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf