Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 538 din 19 decembrie 2012

Privind numirea domnului Amet Aledin in functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

În temeiul art. 4 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Amet Aledin se numeste în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf