Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 52 din 16 ianuarie 2013

Pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atributiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Având în vedere propunerea formulata de ministrul afacerilor interne,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atributiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOL UNIC

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnata sa îndeplineasca, la nivelul judetului Galati, atributii ce intra în sfera de competenta a Ministerului Afacerilor Interne. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitatilor si a modului de raportare a activitatii desfasurate se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizeaza de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe baza de pontaj si raport bilunar de urmarire a indicatorilor punctuali ai activitatii pe care o desfasoara, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne. Evaluarea anuala se realizeaza, în conditiile legii, pe baza raportarilor realizate în urma activitatii desfasurate."

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf