Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 48 din 15 ianuarie 2013

Privind numirea doamnei Camarascu Monica in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2010,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Camarascu Monica se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf