Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 45 din 15 ianuarie 2013

Privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Adrian Gorun din functia publica de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe in functia publica de secretar general in cadrul Comisiei Nationale de Prognoza

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea Comisiei Nationale de Prognoza formulata prin Adresa nr. 22/I.G. din 11 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnului Adrian Gorun i se aplica mobilitatea din functia publica de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în functia publica de secretar general în cadrul Comisiei Nationale de Prognoza.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf