Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 44 din 4 februarie 2013

Privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare si incetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 12 decembrie 2012, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Gârlesti nr. 14, judetul Dolj, numar de ordine în Registrul Comertului J16/1246/23.06.2008, codul unic de înregistrare 24088124/23.06.2008, înmatriculata în Registrul Brokerilor de Asigurare cu nr. RBK-528/29.10.2008, reprezentata de dna Pirvuletu Carmen, în calitate de director general,

a constatat urmatoarele:

1. La data controlului, Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. nu mai are personal propriu si asistenti în brokeraj înscrisi în Registrul intermediarilor.

2. Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. a notificat societatilor de asigurare renuntarea la activitatea de broker de asigurare, contractele de intermediere au încetat si societatea nu are debite (prime de asigurare si documente cu regim special nedepuse) fata de acestea.

3. Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. a initiat procedura de notificare a asiguratilor cu privire la renuntarea la activitatea de broker de asigurare si îndrumarea acestora direct catre asiguratori, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

4. La data controlului, Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. nu are litigii pe rolul instantelor de judecata cu asiguratori, intermediari în asigurari, fosti salariati sau clienti.

5. Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. avea, la data de 30 septembrie 2012, virata în plus, în contul taxei de functionare datorate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, suma de 12 lei.

6. Societatea a asigurat conditiile de pastrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabila cu administrarea arhivei si a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor adresa unde se afla arhiva societatii si datele de contact ale persoanei responsabile.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, având în vedere si Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor a Societatii Comerciale "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. nr. 140/09.08.2012, înregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu nr. 45204/20.09.2012, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba, la cerere, retragerea autorizatiei de functionare si încetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Gârlesti nr. 14, judetul Dolj, numar de ordine în Registrul Comertului J16/1246/23.06.2008, codul unic de înregistrare 24088124/23.06.2008, înmatriculata în Registrul Brokerilor de Asigurare cu nr. RBK-528/29.10.2008, reprezentata de dna Pirvuletu Carmen, în calitate de director general.

 

ART. 2

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia sa îsi notifice clientii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 4

 

Societatea Comerciala "VNT Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia sa transmita la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte plata taxei de functionare pentru politele de asigurare intermediate în luna octombrie 2012, compensata cu suma constatata ca fiind platita în plus la data de 30 septembrie 2012.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf