Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 44 din 15 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei Nationale de catre doamna Cristina Vasilica Icociu

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Educatiei Nationale si Avizul favorabil nr. 1.480 din 14 ianuarie 2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei Nationale de catre doamna Cristina Vasilica Icociu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Vasilica Icociu exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei Nationale.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf