Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 41 din 23 ianuarie 2013

Privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la Societatea Comerciala AEGON Asigurari de Viata - S.A. catre Societatea Comerciala AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie - S.A. - Polonia si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale AEGON Asigurari de Viata - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor privind transferul de portofoliu între asiguratori, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.108/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor, precum si a autorizarii asiguratorilor rezultati astfel, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.111/2006,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 ianuarie 2013, prin care s-au aprobat transferul de portofoliu de asigurari de la Societatea Comerciala AEGON Asigurari de Viata - S.A. catre Societatea Comerciala AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie - S.A. - Polonia si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale AEGON Asigurari de Viata - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Se aproba transferul de portofoliu de asigurari de la Societatea Comerciala AEGON Asigurari de Viata - S.A., în calitate de cedent, catre Societatea Comerciala AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie - S.A., în calitate de cesionar, conform procesului-verbal de predare-primire încheiat între parti la data de 31 octombrie 2012.

 

ART. 2

 

Se retrage, la cerere, autorizatia de functionare ca societate de asigurare acordata Societatii Comerciale AEGON Asigurari de Viata - S.A., prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1.152/15.12.2008.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia ca în termen de 5 zile de la data înregistrarii la oficiul registrului comertului a mentiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobari, sa depuna la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor documente privind radierea de la oficiul registrului comertului.

 

ART. 4

 

Societatea are obligatia radierii intermediarilor înscrisi în Registrul agentilor de asigurare, agentilor de asigurare subordonati si al subagentilor, cu respectarea prevederilor art. 6 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Sucursala Floresti AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie - S.A. are obligatia de a înstiinta asiguratii, contractantii si beneficiarii contractelor de asigurare cu privire la transfer, la denumirea si adresa sa, pentru respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Normele privind transferul de portofoliu între asiguratori, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.108/2006, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 6

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf