Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 398 din 14 februarie 2013

Privind retragerea Licentei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale in localitatea Motru apartinatoare municipiului Motru, judetul Gorj, acordata Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A.

Având în vedere:

- Raportul de verificare nr. 1.208 din 11 ianuarie 2013, întocmit de Directia generala de control, Oficiul Teritorial Cluj-Napoca, cu ocazia controlului efectuat la Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A.;

- Procesul-verbal nr. 1.432 din 14 ianuarie 2013 de constatare si sanctionare a contraventiilor, întocmit Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. de catre Directia generala de control, Oficiul Teritorial Cluj-Napoca;

- Procesul-verbal nr. 2.535 din 21 ianuarie 2013 de constatare si sanctionare a contraventiilor, întocmit Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. de catre Directia generala de control, Oficiul Teritorial Cluj-Napoca;

- Raportul de inspectie nr. 3.267/2 din 24 ianuarie 2013, întocmit Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. de catre Directia generala de control, Oficiul Teritorial Cluj-Napoca, ca urmare a neîndeplinirii de catre aceasta a masurilor dispuse de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei prin procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 1.432 din 14 ianuarie 2013 si 2.535 din 21 ianuarie 2013;

- Referatul de sanctionare întocmit de catre Directia generala control, înregistrat cu nr. 3.971 din 29 ianuarie 2013, prin care se propune suspendarea Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale, acordata Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.151 din 16 octombrie 2006;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 291/2013 de suspendare a Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru, apartinatoare municipiului Motru, judetul Gorj, acordata Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A.;

- neîndeplinirea de catre Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. a masurilor dispuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 291/2013, constatata de Directia generala de control, prin Oficiul Teritorial Cluj-Napoca, cu ocazia controlului efectuat la data de 14 februarie 2013 si consemnata în Raportul de inspectie nr. 7.437 din 14 februarie 2013;

- prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 784/2000, republicata, cu modificarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Se retrage Licenta nr. 676 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru, apartinatoare municipiului Motru, judetul Gorj, acordata Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.151/2006.

 

ART. 2

 

Retragerea licentei prevazute la art. 1 opereaza începând cu data de 14 februarie 2013.

 

ART. 3

 

Directiile si serviciile din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A., prin administratorul special, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf