Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 39 din 23 ianuarie 2013

Privind autorizarea ca furnizor de programe educationale in domeniul asigurarilor a Asociatiei pentru Dezvoltare Profesionala

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia si cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor în domeniul asigurarilor,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat cererea Asociatiei pentru Dezvoltare Profesionala de obtinere a autorizatiei ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor,

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Asociatia pentru Dezvoltare Profesionala, cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 262 P, ap. 4, sectorul 2, certificat de înregistrare în Registrul special al asociatiilor Bucuresti nr. 84 din 25 mai 2011, certificat de înregistrare fiscala nr. 28634679/2011, este autorizata ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor în domeniul asigurarilor.

 

ART. 2

 

Asociatia prevazuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor, începând cu data înregistrarii în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurarilor.

 

ART. 3

 

Asociatia pentru Dezvoltare Profesionala are urmatoarele obligatii:

a) sa publice pe website-ul propriu denumirea exacta a programelor educationale aprobate, informatii despre data de începere a cursurilor, tarifele practicate, posibilitati de negociere a tarifelor, serviciile incluse în tarife si orice alte informatii necesare participantilor la cursuri, precum si sa precizeze cine asigura examinarea pentru absolvirea fiecarui program;

b) sa mentina pe website-ul propriu un registru al absolventilor, care sa cuprinda toate persoanele care au promovat examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat în urma desfasurarii cursurilor;

c) sa publice gradul de promovabilitate a cursantilor, determinat ca raport între numarul anual de persoane care au absolvit examenele într-un an calendaristic, pe de o parte, si numarul total de cursanti scolarizati; în determinarea acestui grad vor fi luate în considerare si persoanele care au promovat examenele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua a intermediarilor în asigurari.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf