Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 39 din 15 ianuarie 2013

Privind numirea domnului Tiberiu Barbuletiu in functia publica de secretar general al Ministerului Transporturilor

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 137/2012, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 29 noiembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Tiberiu Barbuletiu se numeste în functia publica de secretar general al Ministerului Transporturilor.

 

ART. 2

 

La data prevazuta la art. 1 înceteaza aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 330/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de catre domnul Tiberiu Barbuletiu, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 6 iunie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf