Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 37 din 11 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Cristian Mihai Marinescu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

Având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor, precum si Avizul favorabil nr. 685/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Cristian Mihai Marinescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 89 alin. (2^1) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Mihai Marinescu exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf