Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 36 din 11 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Educatiei Nationale de catre domnul Gabriel Leahu

Având în vedere propunerea Ministerului Educatiei Nationale formulata prin Adresa nr. 8.005 din 3 ianuarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 552/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Educatiei Nationale de catre domnul Gabriel Leahu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Leahu exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Educatiei Nationale.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf