Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 344 din 12 iulie 2013

Privind aprobarea incetarii activitatii ca broker de asigurare a Societatii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 31588130/30.04.2013, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

în urma aprobarii Notei privind controlul efectuat la Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrata la oficiul registrului comertului cu numarul J40/5872/10.07.1996, CUI 8639558/22.07.1996, RBK-084/10.04.2003, reprezentata de doamna Niculae Mioara, în calitate de director executiv/administrator,

a constatat urmatoarele:

- Prin Adresa nr. 23.240 din 1 aprilie 2013 a fost solicitata "anularea autorizatiei de functionare nr. 84/06.12.2001", în baza Hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 1 din 22 martie 2013, prin care asociatii societatii au decis renuntarea la desfasurarea activitatii de brokeraj în asigurari, începând cu data de 23 martie 2013.

- La data controlului, societatea nu mai are personal propriu, iar Registrul intermediarilor a fost actualizat în consecinta.

- Societatea a notificat societatile de asigurare cu care a colaborat cu privire la hotarârea de retragere, la cerere, a autorizatiei de functionare si nu are datorii fata de acestea (prime de asigurare si documente cu regim special nedepuse).

- Societatea a initiat procedura de notificare a asiguratilor cu privire la hotarârea de retragere, la cerere, a autorizatiei de functionare si îndrumarea acestora direct catre asiguratori, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

- La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instantelor de judecata cu asiguratori, intermediari în asigurari, fosti salariati sau clienti.

- Societatea nu are datorii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - A.S.F. - Sectorul asigurarilor-reasigurarilor în contul taxei de functionare.

- Societatea a asigurat conditiile de pastrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabila cu administrarea arhivei si a comunicat la Autoritatea de Supraveghere Financiara - A.S.F. - Sectorul asigurarilor-reasigurarilor adresa unde se afla arhiva societatii, precum si datele de contact ale persoanei responsabile.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România, având în vedere si Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 1 din 22 martie 2013,

SE DECIDE:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba, la cerere, încetarea activitatii ca broker de asigurare a Societatii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrata la oficiul registrului comertului, cu numarul J40/5872/10.07.1996, CUI 8639558/22.07.1996, RBK-084/10.04.2003, reprezentata de doamna Niculae Mioara, în calitate de director executiv/administrator.

 

ART. 2

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf