Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 342 din 1 august 2013

Privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD

Având în vedere prevederile:

- Hotarârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeana privind înfiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeana privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare;

- Memorandumului de întelegere dintre România si Comisia Europeana pentru punerea în aplicare a Facilitatii de tranzitie, publicat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.849/2007;

- Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârii Guvernului nr. 859/2001 privind utilizarea Fondului National pentru programul SAPARD si constituirea Comitetului de Acreditare Nationala SAPARD;

- Hotarârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Manolescu, având functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, se numeste în functia de responsabil national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia prim-ministrului nr. 385/2012 privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 27 iunie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf