Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 34 din 11 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Carmen Dorina Dragan a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice formulata prin Adresa nr. 1.030 din 9 ianuarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 733/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Carmen Dorina Dragan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen Dorina Dragan exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf