Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 337 din 12 iulie 2013

Privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Directiei autorizari si avizari nr. AA/B-13.876 din 26 iunie 2013, aprobata de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la cererea Societatii Comerciale GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiara decide:

 

ART. 1

 

Societatea Comerciala GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Paul Greceanu nr. 4, parter, ap. 1, sectorul 2, numar de ordine în registrul comertului J40/8569/25.07.2012, cod unic de înregistrare 30472390/26.07.2012, este autorizata sa functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Societatea comerciala prevazuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrarii în Registrul brokerilor de asigurare.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia de a raporta Directiei autorizari si avizari pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanata a contractului de asigurare/a politei de asigurare de raspundere civila profesionala si a conditiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a acestuia/acesteia, precum si trimestrial copia scanata a documentelor care atesta plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, sa deschida Jurnalul asistentilor în brokeraj si sa înscrie în Registrul intermediarilor în asigurari si/sau reasigurari personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf