Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 298 din 31 iulie 2013

Privind eliberarea domnului Seres Petru Albert din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

tinând cont de reducerea posturilor ocupate la nivelul Secretariatului General al Guvernului, dispusa în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, aprobata prin Legea nr. 297/2009,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 lit. f), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. b) si alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite urmatoarea decizie:

 

ART. 1

 

(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii se acorda preavizul de 30 de zile domnului Seres Petru Albert, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

La expirarea termenului prevazut la art. 1, domnul Seres Petru Albert se elibereaza din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf