Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 294 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Vasile Hrestic în Dosarul nr. 29.715/245/2012 al Judecatoriei Iasi - Sectia penala si care constituie obiectul Dosarului nr. 159D/2013 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece, în realitate, autorul solicita modificarea legii.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 15 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 29.715/245/2012, Judecatoria Iasi - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Vasile Hrestic într-o cauza ce are ca obiect infractiunile de "furt calificat" si "tentativa la infractiunea de furt calificat".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca la dosarul cauzei se afla doua mijloace de proba ilegale prin raportare la prevederile art. 92 alin. 1 din Codul de procedura penala, fapt ce contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 23 alin. (1), (9) si (10), art. 24 alin. (1). Arata ca dispozitiile de lege criticate nu contin o "baza legala" prin care mijloacele de proba ilegale sa fie înlaturate.

Judecatoria Iasi - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, întrucât textul art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala este în concordanta cu prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, sens în care arata ca problema ridicata de autorul exceptiei este una de interpretare si de aplicare a legii, iar nu una de constitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt constitutionale, sens în care arata ca prevederile art. 68 din acelasi cod stabilesc criteriile care permit reprezentarea clara a mijloacelor de proba ilegale mentionate de legiuitor în textul de lege criticat. Mai arata ca aprecierea fiecarei probe se face de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata în urma examinarii tuturor probelor administrate, în scopul aflarii adevarului, si nu va tine cont de acelea care au fost obtinute în mod ilegal. De asemenea, apreciaza ca instanta de contencios constitutional nu are posibilitatea de a modifica sau completa prevederile supuse controlului de constitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, cu urmatorul continut: "Mijloacele de proba obtinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal."

Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, art. 23 alin. (1), (9) si (10) referitor la libertatea individuala si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca argumentele autorului exceptiei privesc în principal aplicarea si interpretarea legii de catre instanta de judecata, aspect ce excedeaza controlului de constitutionalitate.

În acelasi timp, critica autorului consta într-o veritabila propunere de modificare si completare a legii de catre Curtea Constitutionala, bazata pe invocarea lipsei de claritate a dispozitiilor criticate, precum si pe faptul ca acestea nu sunt suficient de detaliate, având un sens prea general. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, însa, aceasta "se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Pentru aceste motive, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.

 

Fata de considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Vasile Hrestic în Dosarul nr. 29.715/245/2012 al Judecatoriei Iasi - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Iasi - Sectia penala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf