Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 29 din 23 ianuarie 2013

Privind sanctionarea Societatii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul sedintei din data de 15 ianuarie 2013 în cadrul careia a fost analizat Referatul de constatare nr. AA.1.898 din 8 ianuarie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comerciala AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, sectorul 5, str. Carol Davila nr. 57, etaj 1, ap. 2, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, a constatat urmatoarele:

Prin Adresa nr. 46.368 din 26 septembrie 2012 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fost înstiintata de catre doamna Mihailescu Gabriela cu privire la demisia din functia de director general al Societatii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., atasând cererea de demisie aprobata de administratorul societatii.

Prin adresele nr. AA.48.597 din 5 octombrie 2012 si nr. AA.64.206 din 7 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a solicitat Societatii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. sa transmita hotarârea de numire a noului conducator executiv, precum si documentatia necesara în vederea aprobarii acestuia de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

La Notificarea nr. AA.48.597 din 5 octombrie 2012 Societatea Comerciala AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a raspuns, iar Notificarea cu nr. AA.64.206 din 7 decembrie 2012 a fost returnata de catre Posta Româna cu mentiunea "destinatar mutat de la adresa".

Prin netransmiterea documentelor solicitate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în termen de 15 zile de la data vacantarii pozitiei de conducator executiv, Societatea Comerciala AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a încalcat prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) si (6) si art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, pentru fapta nelegala retinuta în sarcina Societatii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România, în sedinta din data de 15 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza Societatea Comerciala AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, sectorul 5, str. Carol Davila nr. 57, etajul 1, ap. 2, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii de la data comunicarii prezentei decizii pâna la aprobarea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a conducatorului executiv care sa îndeplineasca conditiile prevazute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

(1) Pe toata perioada de interzicere temporara a exercitarii activitatii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatii de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia sa aduca la cunostinta clientilor sai interzicerea temporara a exercitarii activitatii de intermediere în asigurari, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzator pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

 

ART. 3

 

Reluarea activitatii Societatii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivata a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comerciala AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda pe timpul solutionarii acesteia executarea masurii sanctionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf