Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 29 din 11 ianuarie 2013

Privind numirea prin mobilitate a domnului Lilian Onescu in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Lilian Onescu se numeste în functia publica de secretar general în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în aplicarea mobilitatii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf