Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 28 din 11 ianuarie 2013

Privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene de catre doamna Tudor Florentina

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii înceteaza exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene de catre doamna Tudor Florentina.

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf