Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 278 din 31 iulie 2013

Pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

Având în vedere propunerile formulate de Ministerul pentru Societatea Informationala, Consiliul Concurentei si Biroul Român de Metrologie Legala,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2013,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Punctele 5, 7 si 8 ale articolului unic al Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"5. Georgeta Fotino, reprezentant al Consiliului Concurentei - membru neexecutiv;

..........................................................................

7. Carmen Elian, reprezentant al Ministerului pentru Societatea Informationala - membru neexecutiv;

8. Alin Cosma, reprezentant al Biroului Român de Metrologie Legala - membru neexecutiv."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf