Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 276 din 30 iulie 2013

Privind eliberarea domnului Dumitrache Bogdan Mircea din functia publica de secretar general al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite urmatoarea decizie:

 

ART. 1

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitrache Bogdan Mircea se elibereaza din functia publica de secretar general al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Economiei, care s-a desfiintat la data intrarii în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Economiei va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf