Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 268 din 23 iulie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, formulata prin Adresa nr. 3.312/RP din 10 iulie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 24.344/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice de catre domnul Marius Nica,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Nica exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

 

ART. 2

 

La data prevazuta la art. 1 înceteaza aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 94/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf