Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 267 din 19 iulie 2013

Privind unele masuri pentru exercitarea functiei de presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Având în vedere dispozitiile art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, republicata,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Lukacs Vilmos se elibereaza din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

 

ART. 2

 

Începând cu data prevazuta la art. 1, domnul Bogdan George Jansen se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, pentru durata ramasa a mandatului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf