Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 262 din 18 iulie 2013

Privind constatarea suspendarii, la cerere, a raportului de serviciu al domnului George Pufan, secretar general al Curtii de Conturi

Având în vedere cererea domnului George Pufan, înregistrata la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/4.217 din 27 iunie 2013, precum si Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 23.225 din 9 iulie 2013,

luând în considerare prevederile Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2013/C180/05 din 25 iunie 2013 de numire a unui membru în cadrul Curtii de Conturi,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 95 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii se constata suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului George Pufan, secretar general al Curtii de Conturi, pe perioada îndeplinirii mandatului de membru în cadrul Curtii Europene de Conturi.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf