Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 251 din 27 iunie 2013

Privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Având în vedere propunerea ministrului sanatatii nr. E.N./6.074 din 14 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 276 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Clim se revoca din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(2) Începând cu data prevazuta la alin. (1), doamna Anci Ionescu se numeste în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pâna la expirarea mandatului în curs, respectiv 13 iulie 2016.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf