Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 250 din 21 iunie 2013

Privind sanctionarea Societatii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 31588130/30.04.2013, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotarârii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, consemnata în extrasul sedintei din data de 11 iunie 2013, în cadrul careia a fost analizat Referatul de constatare al Directiei autorizari si avizari cu nr. AA/B-8.330 din 3 iunie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. General Nicolae Dona nr. 22 - 24, parter, ap. 1, sectorul 1, J40/14980/16.12.2011, CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009,

a constatat urmatoarele:

Din data de 18 martie 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducator executiv si administrator. Prin Adresa nr. 28.420 din 19 aprilie 2013 s-a solicitat de catre Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. aprobarea extinderii termenelor privind ocuparea celor doua functii. La notificarile Directiei autorizari si avizari transmise prin adresele nr. AA/29.444 din 26 aprilie 2013 si nr. AA/B-1.580 din 15 mai 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a raspuns. Notificarile au fost returnate în data de 29 aprilie 2013 si, respectiv, în data de 27 mai 2013, cu mentiunile oficiului postal: "destinatar necunoscut la adresa" si "destinatar lipsa de la domiciliu".

Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducator executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, fiind astfel încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, pentru fapta nelegala retinuta în sarcina Societatii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

se decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 8 alin. (2) lit. a) si k) precum si ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. General Nicolae Dona nr. 22 - 24, parter, ap. 1, sectorul 1, J40/14980/16.12.2011, CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009, cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii pâna la aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a conducatorului executiv si a administratorului care sa îndeplineasca conditiile prevazute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

(1) Pe toata perioada de interzicere temporara a exercitarii activitatii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatii de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia sa aduca la cunostinta clientilor sai interzicerea temporara a exercitarii activitatii de intermediere în asigurari, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurator, ramânând direct raspunzator pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

 

ART. 3

 

Reluarea activitatii Societatii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivata a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda pe timpul solutionarii acesteia executarea masurii sanctionatoare dispuse.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele
Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf