Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 25 din 9 ianuarie 2013

Privind numirea domnului Vasile Daniel in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2005, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Daniel se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf