Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 248 din 18 iunie 2013

Privind imputernicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Având în vedere propunerea formulata de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 253.166 din 11 iunie 2013, înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3.841 din 12 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 din capitolul II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, al art. 77^1 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Burlui Ion se împuterniceste pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf