Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 247 din 18 iunie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Cristian Robert Boldea

Având în vedere propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, formulata prin Adresa nr. 47.110 din 12 iunie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 20.415/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Cristian Robert Boldea,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Robert Boldea exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf