Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 245 din 17 iunie 2013

Privind numirea domnului Cristian-Silviu Busoi in functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Având în vedere propunerea ministrului sanatatii nr. E.N. 6.073 din 14 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) si al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian-Silviu Busoi se numeste în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf