Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 242 din 14 iunie 2013

Privind eliberarea domnului Doru Badescu din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Având în vedere demisia domnului Doru Badescu, înregistrata la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/3.919 din 13 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 21 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Badescu se elibereaza din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf