Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 239 din 13 iunie 2013

Pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Dragan in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 150 din 17 mai 2013, prin care se propune numirea în functia publica corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatului admis în urma concursului sustinut în data de 16 mai 2013, precum si Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 19.409 din 4 iunie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen-Dorina Dragan se numeste în functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf