Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 232 din 7 iunie 2013

Privind stabilirea atributiilor domnului Dumitru Popa, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice nr. 1.517 din 30 mai 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat sa îndeplineasca, la nivelul judetului Braila, atributii ce intra în sfera de competenta a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitatilor si a modului de raportare a activitatii desfasurate se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizeaza de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe baza de pontaj si raport bilunar de urmarire a indicatorilor punctuali ai activitatii pe care o desfasoara în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice la nivelul judetului unde îsi desfasoara activitatea. Evaluarea anuala se realizeaza, în conditiile legii, pe baza raportarilor realizate în urma activitatii desfasurate.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf