Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 23 din 9 ianuarie 2013

Privind numirea domnului Victor Socaciu in functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Socaciu se numeste în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf