Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 225 din 27 mai 2013

Privind numirea domnului Mihai Raducu Doboga in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Având în vedere propunerea formulata de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Raducu Doboga se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf