Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 224 din 27 mai 2013

Privind eliberarea, la cerere, a domnului Alin-Bogdan Dragulin din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Având în vedere cererea de demisie a domnului Alin-Bogdan Dragulin, înregistrata la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/3.245 din 20 mai 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 16 alin. (3) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Alin-Bogdan Dragulin se elibereaza, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf