Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 213 din 14 mai 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei de catre domnul Alexandru Ioan Chereji

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Justitiei prin Adresa nr. 43.286/2013, Hotarârea nr. 161 din 9 mai 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, acordul scris al domnului Alexandru Ioan Chereji, precum si Avizul favorabil nr. 16.590/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei de catre domnul Alexandru Ioan Chereji,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Ioan Chereji exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf