Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 212 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în procesul-verbal al sedintei din data de 25 aprilie 2013, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgu Mures, str. Antal Nagy Budai nr. 7, judetul Mures, înregistrata la oficiul registrului comertului cu numarul J26/502/11.05.2009, C.U.I. 25540677/12.05.2009, RBK-573/14.07.2009, reprezentata de domnul Sasu Emil-Gavril, în calitate de director executiv,

s-au constatat urmatoarele:

- Societatea a hotarât prin Decizia asociatului unic nr. 5 din 31 decembrie 2012 solicitarea retragerii autorizatiei de functionare.

- Începând cu data de 15 noiembrie 2012, societatea nu detine un contract de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerilor.

- Începând cu luna ianuarie 2012, societatea a procedat la rezilierea contractelor cu asistentii în brokeraj si cu o parte dintre angajati, iar începând cu data de 1 aprilie 2013, la rezilierea contractului cu directorul executiv; societatea nu mai are personal propriu si asistenti în brokeraj înscrisi în Registrul intermediarilor.

- Societatea a notificat asiguratorii cu privire la decizia asociatului unic de încetare a activitatii ca broker de asigurare.

- Societatea nu figureaza cu prime de asigurare si/sau documente cu regim special nedepuse.

- Societatea a initiat procedura de notificare a asiguratilor cu privire la decizia asociatului unic de încetare a activitatii ca broker de asigurare.

- La data controlului a fost verificata situatia financiara a societatii.

- La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instantelor de judecata ale brokerului cu asiguratorii/reasiguratorii, asiguratii/potentialii asigurati/pagubitii, beneficiarii contractelor de asigurare, salariatii/fostii salariati.

- Societatea nu are datorii catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în contul taxei de functionare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 pct. 7 lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba, la cerere, retragerea autorizatiei de functionare a Societatii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgu Mures, str. Antal Nagy Budai nr. 7, judetul Mures, înregistrata la oficiul registrului comertului cu numarul J26/502/11.05.2009, C.U.I. 25540677/12.05.2009, RBK-573/14.07.2009, reprezentata de domnul Sasu Emil-Gavril, în calitate de director executiv.

 

ART. 2

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf