Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 210 din 26 aprilie 2013

Privind sanctionarea Societatii ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în procesul-verbal al sedintei din data de 25 aprilie 2013, conform art. 4 alin. (22), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Intrarea Siretului, bl. A1, ap. 2, judetul Sibiu, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J32/750/18.09.2009, codul unic de înregistrare 26013268/21.09.2009 si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-590/13.11.2009, reprezentata de domnul Adrian Mugur Florea, în calitate de director general/administrator,

s-au constatat urmatoarele:

Societatea nu a pus la dispozitia echipei de control balantele de verificare analitice lunare aferente lunilor iulie - decembrie 2012, încalcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) si art. 35^1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Intrarea Siretului, bl. A1, ap. 2, judetul Sibiu, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J32/750/18.09.2009, codul unic de înregistrare 26013268/21.09.2009 si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-590/13.11.2009, reprezentata de domnul Adrian Mugur Florea, în calitate de director general/administrator.

 

ART. 2

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea ULTRA Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf