Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 204 din 30 aprilie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de catre domnul Sorin Laurentiu Moise

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulata prin Adresa nr. H1/3.184 din 19 aprilie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 14.668/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar de catre domnul Sorin Laurentiu Moise a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Laurentiu Moise exercita, cu caracter temporar, functia publica temporar vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf