Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 2 din 23 ianuarie 2013

Privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara

În temeiul dispozitiilor art. 65 alin. (2) lit. b) si art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 1 pct. 2 si art. 2 alin. 1 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotarârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificarile si completarile ulterioare,

Camera Deputatilor si Senatul se convoaca în sesiune extraordinara, începând cu data de 23 ianuarie 2013, ora 15,30, pâna la data de 3 februarie 2013, pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 si a proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf