Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 199 din 26 aprilie 2013

Privind sanctionarea Societatii "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 17 aprilie 2013, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Duca Voda nr. 23, camera 3, municipiul Ploiesti, judetul Prahova, J29/30/13.01.2011, CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012,

a constatat urmatoarele:

1. Nu au fost prezentate toate documentele si evidentele contabile solicitate de echipa de control desemnata sa efectueze controlul inopinat la Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), c), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Raportarile aferente trimestrului IV 2012 (în format letric si electronic) nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 pct. III lit. a) - d) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii dreptului asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Duca Voda nr. 23, camera 3, municipiul Ploiesti, judetul Prahova, J29/30/13.01.2011, CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012, cu interzicerea temporara a activitatii pâna la data la care vor fi prezentate toate documentele si evidentele contabile solicitate, în vederea efectuarii controlului stabilit prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 65 din 18 februarie 2013.

 

ART. 2

 

(1) În perioada interzicerii temporare a activitatii, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia sa îsi notifice clientii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asiguratori.

(3) Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf