Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 198 din 26 aprilie 2013

Privind sanctionarea Societatii "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 27 martie 2013, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Balcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentata prin Siomax SPRL lichidator judiciar,

a constatat urmatoarele:

1. Raportarile trimestriale aferente trimestrului II/2011 si raportarile contabile aferente semestrului I/2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a) - d) si pct. II din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Raportarile privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV/2011, I, II si III/2012 au fost transmise cu întârziere, iar raportarea privind taxa de functionare aferenta trimestrului IV/2012 nu a fost transmisa.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii dreptului asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Balcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentata prin Siomax SPRL, lichidator judiciar.

 

ART. 2

 

(1) Dupa data retragerii autorizatiei de functionare, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia sa îsi notifice clientii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asiguratori.

(3) Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf