Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 194 din 22 aprilie 2013

Privind numirea domnului Marian-Grigorie Tutilescu in functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian-Grigorie Tutilescu se numeste în functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf