Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 192 din 25 aprilie 2013

Privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 17 aprilie 2013, prin care s-a aprobat cererea Societatii Comerciale "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Societatea Comerciala "ISPO Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzau, str. Obor, bl. 11, sc. A, et. parter, ap. 1, judetul Buzau, numar de ordine în registrul comertului J10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 31118554/22.01.2013, este autorizata sa functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Societatea comerciala prevazuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrarii în Registrul brokerilor de asigurare.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia de a raporta Directiei autorizari si avizari, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanata a contractului de asigurare/a politei de asigurare de raspundere civila profesionala si a conditiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a acestuia/acesteia, precum si trimestrial copia scanata a documentelor care atesta plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, sa deschida Jurnalul asistentilor în brokeraj si sa înscrie în Registrul intermediarilor în asigurari si/sau reasigurari personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf